Bouwen van nieuwbouw

Bij een nieuwbouw komt heel wat kijken. Van de veiligheid verzekeren op de werf tot het aanvragen van uw EPC. Wij lijsten hieronder voor jou op met welke zaken je mogelijks rekening moet houden. Nood aan advies? Bij Dirk De Groof staan we particulieren, architecten en projectontwikkelaars bij voor de realisatie van eender welke nieuwbouw. Onze experten helpen je graag verder met jouw project!

Vraag een offerte aan
 icon arrow

Veiligheidscoördinatie


Veiligheidscoördinatie waarborgt het welzijn en de veiligheid van alle partijen op een bouwwerf. Dirk De Groof biedt deze service aan voor bouwwerken van zowel particulieren als professionals. Van eengezinswoningen en appartementsgebouwen tot renovaties en uitbreidingen. 

 

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken van particulieren of vennootschappen, waarbij minstens twee partijen aanwezig zijn op de werf. Daartoe rekenen we ook leveranciers van bouwmaterialen, aannemers en keuringsorganisme. 

 

Als veiligheidscoördinator zorgen we er niet alleen voor dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet, we adviseren je ook proactief van bij de ontwerpfase. Dat is hoe we het verschil maken! 


Lees meer

Blowerdoortest

Want luchtdicht is ook energiezuinig!


Met een Blowerdoortest (pressurisatieproef of luchtdichtheidsmeting) kan je luchtlekken, warmteverliezen of geurhinder in een gebouw opsporen. Waarom dat belangrijk is? Een gebouw dat 15% meer luchtdicht is, zal maar liefst 10% minder energie verbruiken! Deze test geeft dus uitstekend weer hoe energiezuinig een gebouw is. De test is zelfs verplicht bij passieve gebouwen.

 

De voordelen van een goede luchtdichtheid? 

 

• Lager E-peil en energiebesparing

• Minder warmteverliezen en geurhinder

• Hoger wooncomfort

• Optimale werking van verwarming en ventilatie

• Betere luchtkwaliteit

• Beter resultaat op het Energieprestatiecertificaat (EPC)

 

Een Blowerdoortest voor jouw particulier of professioneel project? Onze experts staan voor je klaar.


Lees meer

Haalbaarheidsstudie Vlaanderen

Verplicht onderzoek naar de haalbaarheid van hernieuwbare energietechnieken


Voor nieuwe gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² moet je de haalbaarheid van hernieuwbare energietechnieken onderzoeken. Die verplichting geldt in Vlaanderen voor alle gebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd na 31 januari 2008.

 

De haalbaarheidsstudie informeert de bouwheer over de mogelijke technieken, subsidies en haalbaarheid van alternatieve energiesystemen. Het is belangrijk dat deze studie plaatsvindt in de ontwerpfase, zodat eventuele toepassingen nog in het definieve ontwerp kunnen worden opgenomen.

 

Onze experts brengen jou haalbaarheidsstudie in orde van A tot Z. Meer info? Wij staan voor je klaar.


Lees meer

Haalbaarheidsstudie Wallonië

Verplicht onderzoek naar de haalbaarheid van hernieuwbare energietechnieken


Voor nieuwe gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² moet je de haalbaarheid van hernieuwbare energietechnieken onderzoeken. Die verplichting geldt in Wallonië voor alle gebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd na 1 mei 2015.

 

De haalbaarheidsstudie informeert de bouwheer over de mogelijke technieken, subsidies en haalbaarheid van alternatieve energiesystemen. Het is belangrijk dat deze studie plaatsvindt in de ontwerpfase, zodat eventuele toepassingen nog in het definieve ontwerp kunnen worden opgenomen.

 

Onze experts brengen jou haalbaarheidsstudie in orde van A tot Z. Meer info? Wij staan voor je klaar.


Lees meer

Ventilatieverslaggeving voor residentiële gebouwen

Een optimale luchtcirculatie voor een gezonde leefomgeving


Een luchtdichte constructie is de garantie voor een energiezuinig gebouw. Maar een luchtdichte woning moet ook voorzien zijn van goede luchtcirculatie. Zo ben je verzekerd van een optimaal wooncomfort en een gezonde leefomgeving!

 

De ventilatieverslaggever ontwerpt en controleert de verluchtingsinstallatie, zowel in de ontwerpfase als in de eindfase van het gebouw. Die ventilatieverslaggeving bestaat uit twee luiken: het ventilatievoorontwerp (VVO) en het ventilatieprestatieverslag (VPV). 

 

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen met ventilatieverslaggeving? Lees er alles over op deze pagina of vraag meteen je offerte aan!


Lees meer

EPB: Energieprestatie Binnenklimaat

Vraag je EPB-verslag aan


Sinds 1 januari 2006 moet vrijwel elk gebouw voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Die regels zorgen ervoor dat gebouwen efficiënter energie verbruiken en dus ook minder broeikasgassen uitstoten.

 

Je moet een EPB-verslag aanvragen voor elk gebouw met vergunningsaanvraag of -melding waarvoor ook medewerking van een architect vereist is, buiten enkele specifieke uitzonderingen (bepaalde landbouwgebouwen, industriegebouwen zonder klimatisatie …).

 

Onze experten brengen het EPB-verslag volledig in orde, dit van voorberekening (met specifieke adviesverstrekking) tot het genereren van een energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) of de wettelijke berekeningsformulieren bij verbouwingen, uitbreidingen en renovaties.

 


Lees meer

Coördinatie nutsvoorzieningen

Een vlotte aansluiting van nutsvoorzieningen voor jouw bouwproject


De aansluiting van nutsvoorzieningen regelen voor bouwprojecten is een tijdrovende klus. Wij nemen deze regeling graag op ons, zowel voor residentiële projecten (verkavelingen enwoonblokken) als voor retail, industrie en magazijnen.

 

We faciliteren de overeenkomsten met de nutsmaatschappijen en zorgen voor een vlotte aansluiting. Op die manier ontzorgen we projectontwikkelaars, bouwpromotoren, architecten en (particuliere) bouwheren. Zo ben je er zeker van dat alle nutsaansluitingen tijdig en correct verlopen.

 

Jaarlijks brengen we de nutsaansluiting voor honderden woongelegenheden in orde. Wil jij beroep doen op deze gespecialiseerde service? Neem vandaag contact op!


Lees meer

Keuring privériolering

Rioleringskeuring bij nieuwbouw of renovaties


Bij nieuwbouw of renovaties moet je de privéwaterafvoer laten keuren. Met privéwaterafvoerbedoelen we de leidingen voor afvoer van afval- of regenwater tot aan de openbare riolering.De keurder controleert onder andere of alle toestellen correct zijn aangesloten en of de private afval- en regenwatercircuits correct gescheiden zijn. 

 

Groep Dirk De Groof is een door Vlario en AquaFlanders erkend keuringsorganisme die keuringen uitvoert voor overheden, rioolbeheerders, projectontwikkelaars, verkavelaars en particulieren.

 

Heb je vragen over de keuring van privérioleringen? Lees de veelgestelde vragen hieronder of neem contact op met onze deskundigen.


Lees meer

Stabiliteitstudie

Leg een stevige fundering voor je bouwproject


De stevigheid van een gebouw begint bij de fundamenten. Met een stabiliteitsstudie voorkom je verzakkingen, scheuren, doorbuigingen en andere complicaties tijdens en na het bouwproces. 

 

Dirk De Groof werkt voor jouw bouwproject een totaalpakket uit, van funderingen tot bovenbouw in beton, staal en hout. Hoe wij het verschil maken? Door ook rekening te houden met duurzaamheid en esthetiek. Lees er alles over op deze pagina of contacteer ons voor meer info.


Lees meer

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN