VERANDERINGEN OP TIL OP DE ELEKTRICITEITSMARKT

Vergoeding voor netto-injectie

Er zijn heel wat veranderingen op komst in de elektriciteitslevering. Zo wordt voorzien dat mensen met netto-injectie van elektriciteit – op jaarbasis – dat overschot kunnen verkopen aan de leverancier.

Capaciteitstarief

Vanaf 2022 voeren de regulator en netbeheerder een zogenaamd capaciteitstarief in. Alle netkosten – dat is een groot deel van de kosten die de netbeheerder aanrekent – worden dan aangerekend op basis van het gemiddelde van de hoogste maandelijkse verbruikspieken over de afgelopen twaalf maanden. Die verbruikspiek is het hoogste maximale vermogen dat afgenomen wordt over een kwartier tijd.

Bijvoorbeeld: u zet een waterkoker op met een vermogen van 2400 watt en die springt na 5 minuten af omdat het water kookt. Dat is dus na een derde van een kwartier. De piek is dus 800 watt, een derde van 2400. Die meting is uiteraard enkel mogelijk bij mensen met een digitale meter. Voor mensen met een oude meter wordt de minimumaanrekening van 2,5 kW genomen en de rest van de aanrekening komt weer in de prijs per kWh..